Alt Yapı Boruları

atyapı boruları

ALT YAPI BORULARI

İçerik Metni Girilebilecek alan.Altyapı boruları sadece suyun değil farklı amaçlarla kullanımı sağlar. Altyapı borusu, insan yaşam alanında ihtiyaç duyulan kalite ve kullanışlılığı ön plana taşımaktadır. Bu çerçevede amaç hem boru içerisinden geçen unsurların korunmasını sağlamak hem de insan yaşamında sürdürülebilir çözümlere olanak tanımaktır. Altyapı borularının su, kanalizasyon, haberleşme ve elektrik sistemlerinin bir parçası olarak kullanıldığı düşünüldüğünde bu ürünlerin önemi oldukça fazladır. Kullanım Alanları Su taşımacılığı Yeraltı ve yerüstü içme suyu şebekeleri Sulama sistemleri Yangın suyu sistemleri Denizaltı geçiş hatları Enerji dağıtımı Doğalgaz ve LPG sistemleri Soğutma suyu sistemleri Jeotermal boru sistemleri Atık suların deşarjı Derin deniz deşarjları Atık su terfi hatları Polietilen Hammadde / Boru 1950 yılında ilk polietilen boru üretilmiştir. 1970'li yıllarda su ve gaz için 2. jenerasyon polietilen elde edilmiştir. 1990'lı yıllarda ise polietilen bulunmuştur. Polietilen bourda mükemmelliği yakalamak için iki önemli özellik istenir. Dayanım ve işlenebilirlik. Bu iki özelliği bir arada sağlamak için; bir molekül tanesinin içinde iki farklı molekül ağırlığını en uygun ve optimum şekilde bulundurmak gerekir ki, bu da polietilende sağlanabilir. Molekül yapısında bir polimer taneciğinin içerisinde boruya dayanıklılık kazandıran uzun polimer zincirleriyle, kolay işlenebilirlik sağlayan kısa polimer zincirleri en uygun ve optimum zincirleriyle, kolay işlenebilirlik sağlayan kısa polimer zincirleri en uygun ve optimum şekilde bulunur. Bu özellikle hammaddeyi de ancak yüksek teknolojiye sahip polimer üreticileri sağlar. Polietilen borunun bilinen üstünlüklerine eke olarak: Sehim verme eğimleri düşüktür. Hızlı ve yavaş ilerleyen çatlamalara karşı boru direnci mükemmeldir. Daha geniş enine kesit sağlar. Boru içinde geçen sıvının akış hacmini artırır. Polietilen Boruların Özellikleri 50 yıl servis ömrü vardır. Suyun doğal özelliklerini korur, hijyeniktir. Kangal ve boy olarak üretilebilir. Özellikle kangal borularda çok hızlı hat döşeme imkanı sağlar. Esnek olması nedeniyle kavisli arazilerde (et kalınlığına bağlı olarak boru çapının 18-50 katına kadar bükebilme özelliğinden dolayı) kullanımı kolay ve ekonomiktir (daha az dirsek kullanımı sağlar). Deprem ve yer kayması gibi toprak hareketlerine uyum sağlar. Güvenli ve pratik bağlantı çözümleri sunar. Modern döşeme teknikleri uygulanabilir. Kimyasallara karşı yüksek direnç sağlar, korozyona uğramaz. UV katkısı sayesinde güneş ışığından etkilenmez. Boru iç yüzeyinin pürüzsüz olmasından dolayı akışkan içindeki partiküller boru iç yüzeyine tutunamaz ve zamana bağlı kesit daralmaları olmaz. Daha yüksek debi geçişi sağlar. Boruların iç yüzeyinde yosun tutmaz ve bakteri üretmez.