Problem ve Çözüm

Bozuk Zeminlerde Seramik Uygulaması

Uygulama sonrasında kaplanmış seramiğin yüzey düzgünlüğünün sağlanması hem estetik hem de emniyet açısından son derece önemlidir. Standart uygulama teknikleri , düzgün zeminler için olumlu sonuç verirken, tesviyesi bozuk zeminlerde ise bazı problemler ortaya çıkarabilir.

Uygulama

Bozuk zeminlerde seramik uygulaması nasıl yapılır?

Kaplanmış yüzeyin düzgünlüğünü sağlamak daha da zorlaşır.

Yapıştırıcıyı yaymakta kullanılan dişli mala belli bir açıda kullanıldığında harcın tüm yüzeye eşit olarak yayılmasını sağlar.Kaplama malzemeleri de yüzeye eşit kuvvet uygulanarak döşendiğinde, küçük farklar gözardı edilerek, tüm yüzeyin eşit seviyede olması sağlanacaktır. Ancak zeminin bozuk olduğu durumlarda bazı seramik noktaları yüksekte kalacak ve düzgün bir seviyeye ulaşmak mümkün olmayacaktır.

Zemin boşluklarını doldurmak zaman alır.

Bölgesel derin boşluklar, seçilen yapıştırıcının önerilen yatak kalınlığından daha fazla kullanılmasına neden olabilir.
Boşlukların doldurulması, sayılarının çok olması durumunda zaman alacaktır.

Seramik üzerine seramik uygulamalarında bazı sorunlar doğabilir.

Seramik üzerine seramik uygulaması gibi bazı durumlarda, yukarıda bahsedilen sorunlar birleşebilir.
Bazı seramiklerin sağlıksız döşendiği için sökülmesi gerektiği gibi bazılarının da yüksekliklerinde farklılıklar ortaya çıkabilir.

Bazı doğal taşlar sabit kalınlığa sahip değildir.

Bazı doğal taş kaplamalar makine yardımıyla kesilmek yerine, doğal kırık düzlemlerin kesilmesiyle üretilir. Bu yöntem doğal taş, doğal taş kaplama malzemelerinin kendi içlerinde ve birbirleri arasında kalınlık farkı oluşmasına neden olur.

Çözüm

Sağlıklı bir uygulama için yüzey koşullarına ve kaplama türüne uygun bir yapıştırıcı seçilmelidir.

Uygulama yüzeyinin durumuna göre farklı çözümler önerilebilir. Bozuk yüzeylerde tesviye harcı kullanımıyla düzgün bir zemin elde edilebilir. Zemindeki derin boşluklar ise öncelikle bir tamir harcı ile doldurulmalıdır.