Problem ve Çözüm

Büyük Boyutlu Kaplama Malzemeleri İle Zemine Uygulama Yapılması

Son yıllarda kaplama seçiminin büyük boyutlu malzemelerden yana kayma eğilimi, özellikle zemin hareketlerinin yoğun olduğu alanlarda yapıştırıcının görevini daha da zorlaştırmaktadır.

Uygulama

Zemin, sıcaklık ve ortam nemine bağlı olarak hareket eder.

Sıcaklık ve bağıl nem oranındaki değişiklikler sebebiyle zemin genleşip büzüştüğünde farklı bir malzemeden üretilmiş olan kaplamada da farklı oranlarda değişiklik gözlenir.

Bu durum, aşağıdaki nedenlere bağlı olabilir:

•   Uygulama yüzeyi olan şap, priz alma sürecinde hacimsel olarak küçülebilir.

•   Sıcak iklim şartlarında genleşme olabilir.

•   Su ile yoğun temas sonucu rutubete bağlı genleşme olabilir.

Büyük boyutlu kaplamalar, küçük boyutlu olanlara göre daha fazla gerilime maruz kalırlar.

Kaplama malzemesi ile yapıştırıldığı yüzeyin temas noktalarının kaplama merkezinden uzaklığı, oluşacak gerilimin artmasına sebep olur. 

Bu nedenle, belirli bir alanda büyük boyutlu kaplama ile yapılacak uygulama, küçük boyutlu kaplama ile yapılacak uygulamaya göre daha büyük gerilime maruz kalır.

Zemindeki sapmalar büyük boyutlu kaplamalar üzerinde daha büyük oranda gerilim yaratır.

Rijit olmayan bir yüzeyde boyutsal sapma meydana geldiğinde, rijit olan kaplama malzemesi aynı şekilde sapma yapmayacaktır. 

Yüzeydeki belirli miktar boyutsal sapma için kaplamanın kapatmaya çalışacağı fark, büyük boyutlu malzemelerde daha fazla olacaktır. Böyle bir durum daha yüksek gerilime sebep olacağından, bu tür kaplamalarla oluşabilecek sorunları engellemek için yapıştırıcının daha elastik bir yapıya sahip olması gerekmektedir.

Çözüm

Doğru uygulama ancak uygun yapıştırıcı seçimi ile mümkündür

Uygulama öncesinde seçilecek yapıştırıcı; ısı farkı, nem veya üzerindeki yük sebebiyle oluşabilecek gerilimleri absorbe edebilecek düzeyde performans seviyesine sahip olmalıdır.