Problem ve Çözüm

Büyük Ebatlı Kaplamalar Nasıl Döşenir?

Pazardaki yeni trend büyük ebatlı kaplamaların kullanımını yaygınlaştırmaktadır. Büyük ebatlı kaplamaların uygulanması, dikkat, özen ve iyi bir planlama gerektirir. Kaplamalar, TS EN 14411 standardı dahilinde şekillendirme yöntemi ve su emme yeteneğine göre sınıflandırılır

Problem

Uygulanan standarda göre kaplamaların ebadı büyüdükçe, yüzey düzgünlüğü, kenar düzgünlüğü, gönyeden sapma gibi kriterlerdeki tolerans aralıkları da büyümektedir. Taraklama yöntemi ile tek taraflı yapıştırma işlemi bu tip uygulamalar için yetersiz kalacak, kaplama ile yüzey arasında boşluklar oluşacaktır. Oluşan bu durum zamanla problem oluşmasına sebep olabilecektir.

• Uygulayıcılar iki kaplamayı birbirine sırt sırta vererek, kaplamanın konkavlığını görme eğiliminde olsalar da bu yöntem iki kaplamanın sapması birleşeceğinden sağlıksız sonuç verecektir.

Çözüm

Büyük ebatlı seramiklerin yapıştırılmasında yüzeye her noktadan tutunması için mutlaka çift taraflı yapıştırma işlemi yapılması gerekmektedir. (Hem uygulama yapılacak yüzeye, hem de kaplamanın arkasına harç uygulanmalıdır.)

Ebatın büyümesinden ötürü oluşacak zayıf boşlukları ve boyutsal varyasyonların telafisinin sağlanabilmesi için mutlaka yüksek performanslı, elastik bir seramik yapıştırma harcı ve elastik bir derz dolgu seçilmelidir.

Yüzey hazırlığı

Yüzey temiz, kuru ve sağlam olmalıdır. Sağlam olmayan bölümler yüzeyden tamamen temizlenmelidir.

Teknik ve estetik açıdan iyi sonuç alabilmek için uygulama yapılacak zemin terazide olmalıdır. Yüzeyin düzgünlüğü 2 metrelik bir mastar ile kontrol edilmeli ve mastardan sapmalar 3 mm.’yi aşmamalıdır.

Yüzey hazırlığı

Yüzey nemlendirildikten sonra yüzeyekonfor yüzeye uygulanıp, kalınlığı dişli çelik mala ile ayarlanmalıdır.

Seramiklerin ebadı büyüdükçe, yüzey düzgünlüğü, kenar düzgünlüğü, gönyeden sapma gibi kriterlerdeki tolerans aralıkları da büyüdüğünden, konkavlık oluşmakta ve çift taraflı yapıştırma işlemi gerekmektedir.

Seramikler arasında 3 mm derz boşluğu bırakılmalıdır. Bırakılan derz boşluklarına 24 saat sonra weberjoint flex veya weberjoint HR flex uygulanmalıdır. Her 50 m²’lik alan için en az 10 mm’lik dilatasyon derzleri bırakılmalıdır.