Problem ve Çözüm

Doğal Taş Uygulaması

Doğal malzeme kategorisinde yer alan kaplama malzemeleri ve taşlar, seramik kaplama malzemelerinden gerek görünüş gerekse uygulama koşulları açısından farklılık gösterir. Bu nedenle uygulamaya geçmeden önce malzeme niteliğinin belirlenmesi ve doğru ön hazırlığın yapılması son derece önemlidir. Kullanılacak yapıştırıcı ve derz dolgusunun seçiminde kaplama boyutları, uygulamanın yapıldığı alan ve uygulama yüzeyi de dikkate alınmalıdır.

Problem

Tüm doğal taşlar aynı özelliklere sahip değildir.

Doğal taşlar, gözeneklilik oranları ve hareket kapasiteleri değişkenlik gösteren malzemelerdir. Granit ve mermer gibi doğal taşlar daha yoğun, arduvaz gibi taşların yüzeyi daha engebeli, bazı doğal taşların ise gözenekliliği daha yüksektir.

Kaplamalar çizilme, lekelenmelere karşı hassastır.

Derz dolgu uygulamasından sonra, kaplama yüzeyinde kalan dolgu artıklarının henüz yaş iken tespit edilmesi zordur. Buna karşın bu artıkların kuruduktan sonra da temizlenmesi son derece zahmetli olacaktır. Gözenekliliği yüksek kaplamalarda da özellikle koyu renk derz dolguları içerisindeki pigment, uygulama sırasında kaplamayı boyayarak temizlenmesini güçleştirebilir. Derz dolguları, mermer vb. gibi yumuşak sırla kaplanmış kaplama yüzeylerini çizebilir.

Çözüm

Doğal taş uygulamalarında uygun yapıştırıcı ve derz dolgusu kullanılmalıdır.

Kullanılacak yapıştırıcı ve derz dolgusunun seçiminde kaplama boyutları, uygulamanın yapıldığı alan ve uygulama yüzeyi de dikkate alınmalıdır.

1 – Kaplama niteliğinin belirlenmesi

•   Gözeneklilik oranı düşük doğal taş kaplamalar, polimer katkı oranı yüksek yapıştırıcılar ile uygulanmalıdır. Açık renkli kaplamalar ile beyaz yapıştırıcıların tercih edilmesi, kullanılan yapıştırıcısının yüzeye yansıma riskini ortadan kaldırır.

2 – Uygun seramik yapıştırıcısının kullanılması

•    Doğal taşlar ağır malzemelerdir. Yüksek performanslı seramik yapıştırıcısı kullanmak, uygulamanın uzun ömürlü olması açısından önemlidir. Uygulama yapılırken, yapıştırıcı kesintisiz olarak uygulanmalıdır. Bölgesel yapıştırma metodu kullanılmalıdır.

3 – Kaplama yüzeyinin lekelenmemesi için

•    Kaplama yüzeyinde kalan derz dolgu artığı, birçok kez temiz soğuk suyla yıkanarak temizlenmelidir. Her bir yıkama sonrasında yüzeyin tamamen kuruması için gerekli süre tanınmalıdır.