Problem ve Çözüm

Seramik Kaplı Eski Bir Zemin Üzerine Yeni Seramik Nasıl Döşenir?

Daha önceleri, nedeni her ne olursa olsun, yenileme için eski seramik kaplamasının tamamıyla sökülmesi gerekirdi. Eski seramiklerin kırılması, istenmeyen gürültü ve ilave masraflara yol açabildiği gibi aynı zamanda büyük vakit kaybına sebep olmaktaydı. Bu masraflı, zor ve zaman alan hazırlıktan artık kurtulabiliriz.

Problem

Zemin kaplamalarının aşınması .

Zamanla, zemin kaplamaları aşınır, hasar görür, eskir veya estetiğini kaybeder.
Yoğun dolaşım ve temizlik, zaman içerisinde zemin kaplamalarının bölgesel veya genel olarak aşınmasına ve eskimesine neden olur. Bazı kazalar veya kötü kullanım sonucu, kaplamalarda hasarlar meydana gelir. Yeni seramik kaplamaları ve desenleri, estetik amaçlı değişiklik arzu edilmesine neden olabilir.

 

Çözüm

Uygun yüzey hazırlığı yapılıp uygun ürünler kullanılarak eski seramikler sökülmeden yeni seramik uygulaması yapılabilir.

Yüzey Hazırlığı

Mevcut kaplamanın sağlam olduğundan emin olunmalıdır. Çekiç veya mala yardımı ile eski seramiklerin zemini tutup tutmadığı kontrol edilmelidir.

Çukur kısımlar tamir edilmeli, oynayan seramikler tekrar yapıştırılmalı ve boşluklar eskisinin aynı olan malzeme ile doldurulmalıdır.

Zemin, toz kalmayacak şekilde iyice yıkanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır.

Uyarılar ve öneriler

•   Seramik döşenmesine başlamadan önce mevcut kaplamanın uygulamaya hazır olduğundan emin olunmalıdır.
•   Zemine 4 günden önce ağır yükler konmamalıdır.