Problem ve Çözüm

Seramik Uygulamalarında Yüzey Teşhisi

Sağlıklı ve uzun ömürlü bir uygulama için yüzeyin iyi teşhis edilmesi ve gerekli ön hazırlıkların yapılması en önemli koşullardan biridir.

Yüzey düzgün, sağlam, temiz olmalı ve gerektiği şekilde astarlanmalıdır.

Çözüm

1) Yüzey düzgünlüğü

Teknik ve estetik açıdan iyi sonuç alabilmek için uygulama yapılacak zemin terazide olmalıdır.
Yüzey düzgünlüğü nasıl kontrol edilir?

1- Yüzeyin düzgünlüğü 2 metrelik bir mastar ile kontrol edilmeli ve mastardan sapmalar 7 mm.’yi aşmamalıdır. Bu ölçü yoğun trafiğe maruz zeminler için 5 mm.’dir.

2 – 1 m2’lik bir alanda sapmalar %20’nin altında ise bölgesel onarım yapılmalıdır. Sapmalar bu oranın üzerinde ise genel onarım yapılmalıdır.

2) Yüzey sertliği

Uygulamadan sonra seramiklerin yüzeyden ayrılmaması ve zemin çatlaklarının oluşmaması için zemin sağlam olmalıdır.
Yüzey sertliği nasıl kontrol edilir ?

1- Sivri uçlu bir alet ile birçok noktadan gelişigüzel çizgiler çizilerek zeminin sağlamlığı kontrol edilmelidi

2- Çekiç veya murç yardımı ile eski şap ve çimento esaslı sıvalar için farklı derinliklerde zeminin sağlamlığı kontrol edilmelidir.