Problem ve Çözüm

Seramik Yapıştırıcılarında Uygun Yatak Kalınlığının Sağlanması

Seramik yapıştırıcılarıyla sağlanan kaplama yatağının, kullanılan kaplama malzemesinin yapıştırılmasının dışında da farklı fonksiyonları vardır: Yüzey ile kaplamanın hareket farklılıklarından doğan problemleri önler, yüzeyi suyun etkisinden korur ve yüzeydeki tesviye düzensizliklerinin kapatılmasına yardımcı olur. Hatalı uygulanmış kaplama yatağının yaratacağı problemler ise şu şekilde sıralanabilir.

Problem

Kaplama yatağının bünyesindeki boşluklar, derz dolgularının içine nüfuz eden suyun uygulama yüzeyine ulaşmasına neden olur.

Bu durum banyolarda küf kokusu oluşturabilir veya su geçişi sızıntı kanallarını genişletebilir. Hatta seramik ile yüzey arasında kalan su donup genleşerek seramikleri yüzeyden ayırabilir.

 

Kaplama yatağının bünyesindeki boşluklar, zemini noktasal yüklere karşı hassaslaştırır.

Seramik kaplama malzemeleri kırılgan yapıya sahiptir. Bu nedenle uygun bir kaplama yatağı ile tam olarak desteklenmemiş seramik alanları, sandalye ayağı veya yüksekten düşen bir cisim gibi noktasal yüklere maruz kaldığında çatlama veya kırılmalar oluşabilir.

 

Kaplama yatağının kalınlığı da önemlidir.

Kaplama yatağının çok ince uygulanması durumunda, çimento esaslı yapıştırıcı çok çabuk kuruyarak, nihai mukavemetin elde edilmesine engel olur. 

Zeminde hareketin beklendiği durumlarda yapıştırıcı bu hareket imkanını sunabilmelidir. İnce uygulanmış kaplama yatağı ise bu imkanı vermeyecektir.

Kaplama yatağındaki farklılıklar bazı kaplama malzemelerinin yüzeyine yansır.

Bazı seramikler ile kireçtaşı ve mermer gibi doğal taşların yüzeylerine, yapıştırıcı ile temas kurmuş kısımlar yansıyabilir. Böyle bir durumda kaplama yatağında bulunan boşluklar yüzeye bakıldığında anlaşılacaktır. 

Kaplama yatağı ile kaplama malzemesinin temas etmediği noktalarda yapışma gerçekleşmeyecektir. Yarı yarıya sağlanmış bir yapışma, kaplamanın bütünündeki yapışma kuvvetinin de yarı yarıya sağlanabileceği anlamına gelir.

Çözüm

Dişli mala seçiminin önemi

Yapıştırıcı uygulamalarında uygun mala kullanımı, gerekli yapıştırıcı katmanının sağlanmasına yardımcı olur ve kaplama malzemesinin tesviye edilmesine olanak tanır. Islak alanlar, dış mekanlar ve tüm zemin uygulamalarında kaplama malzemesinin tam olarak yapışmış olması zorunludur. Yapıştırıcı ile kaplama temasının tam olarak sağlanabilmesi için kaplamanın döndürme / kaydırma işlemiyle baskı uygulanarak yapıştırılması gereklidir. Yapıştırma sırasında rastgele herhangi bir kaplama malzemesinin kaldırılarak, istenen temasın tam olarak sağlanıp sağlanmadığının kontrol edilmesi tavsiye edilir.